ในส่วนนี้ก็เป็นการแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือทางผู้ให้บริการ

การบริจากทานเพื่อการกุศล

Welcome to Website ......
อามิสทาน คืออะไร: การบริจาคหรือการเสียสละทรัพย์สินเงินทองข้าวของ ...
ที่จะอนุโมทนาส่วนบุญที่มนุษย์ประกอบการบุญการกุศล อย่างเช่นทานกุศล เป็นต้นได้

Account 1  ธนาคารกรุงเทพ  Bangkok Bank
Bangkok Bank  Branch :
ย่อยถนนศรีดอนไชย เชียงใหม่   Si Don Chai Chiang Mai
Account Name :
chiangmai.tht.in
Account no :
718-0-00226-8
Confirm transfer to money
Thank you

 

Simple simple simple
สวัสดีครับผู้ใช้งานทุกท่าน
เชิญรวมลงทุนเพื่อเป็นทุนการดำเนินการของการท่องเที่ยวหรือจัดให้ท่านที่ชอบเที่ยวไปที่ต่างไปที่ใจชอบให้ไปตาม พรบ การท่องเทียว สองแสนบาทคือ
ทุนจดทะเบียนเท่านั้น และอื่นๆอีกโปรดติดต่อมาได้ที่อิเมล เพื่อเปิดข้อตกลงกันหรือจะเปิดสาขาที่เชียงใหม่โดยไม่ต้องลงทุนเงิน
ส่งเมลมาที่ khanchat@hotmail.com
ขอขอบคุณครับ

บทแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล

บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ผู้เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา (โหนตุ) จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อนีฆา (โหนตุ) จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

บทกรวดน้ำ (อุทิศส่วนกุศล)

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แด่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แด่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวะตาโย
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แด่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตะโย
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

Main Menu
Home
Contact Us

Side Page

 สถิติวันนี้ 196 คน
 สถิติเมื่อวาน 592 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
17602 คน
613402 คน
1663359 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-14

 


Powered by AIWEB